Com confeccionar la part variable del salari perquè sigui eficaç i motivadora (curs bonificable)

Una les frase més conegudes de Richard Branson (fundador de Virgin) és: “Cuida dels teus empleats i ells cuidaran dels teus clients”. I crec, humilment, que no li manca raó.

Sempre m’agrada treure a debat el raonament sobre “si la gent ha de venir motivada de casa” (motivació intrínseca) o “serà suficient amb no desmotivar-la” (des-motivació extrínseca).

En el curs treballarem en la motivació extrínseca: a nivell emocional i, sobre tot, a nivell econòmic.

Inscripcions:

https://bit.ly/3hr7JD8

Curs impartit en AULA VIRTUAL, els dies 14 i 15 d’octubre, en horari de 9.00 a 11.00 hores

Objectius

 • L’objectiu fonamental d’aquest curs és dotar d’eines als empresaris per treballar una component variable del salari, en funció de resultats, que resulti realment avantatjosa per la seva empresa alhora que motivadora pels seus treballadors.
 • Analitzarem diferents sistemes per trobar els més eficaços.
 • Veurem que la component variable del salari, només destinada tradicionalment als comercials, és aplicable a tota l’empresa.

Continguts

 • Factors que motiven i altres que desmotiven
 • Salari totalment fix o salari amb una component variable
 • La component variable del salari i el seu caràcter motivador
 • Fer que el salari variable sigui beneficiós per empleats i empresa
 • Alineació del salari variable amb els objectius de l’empresa
 • Diferents paràmetres a considerar en els objectius a assolir
 • Definició de variable anual i durada dels períodes intermedis
 • Factors que determinen períodes intermedis més llargs o més curts
 • Salari variable amb sostre o sense sostre
 • Què succeeix quan un venedor guanya més que el gerent
 • El salari variable és aplicable a tots els departaments de l’empresa

Destinataris

Empresaris, gerents i directors de qualsevol departament de l’empresa: comercial, compres, RRHH, financer, etc