FOAP: Certificat de Professionalitat de nivell 3 “Gestió Comercial de Vendes”

Aquest dimarts dia 14 de gener, iniciem a Barcelona Activa el Certificat de Professionalitat de nivell 3, Gestió Comercial de Vendes, dins de l’àrea de Comerç i Màrqueting, amb el següent contingut:

Organització comercial (120h)

  • Direcció i estratègies de l’activitat i intermediació comercial (60h)
  • Gestió econòmic-financera bàsica de l’activitat de ventes i intermediació comercial (60h)

Gestió de la força de ventes i equips comercials (90h)

Operacions de venta (160h)

  • Organització de processos de venta (60h)
  • Tècniques de venta (70h)
  • Venta Online (30h)

Promocions en espais comercials ( 70h)

Anglès professional per activitats comercials (90h)

Formació Complementària (40 hores)

  • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, prevenció de riscos

Mòdul de pràctiques professionals no laborals, a l’empresa (80hores)

 

I el dia 11 de febrer, iniciem l’edició de tarda, on encara hi ha places lliures, més informació i inscripcions:

 http://bit.ly/2QIbdqv